Kräftfiske 2020

Finns i sjön

Påfyllning med regnbåge i Lisstjärn, Toxen, Djuptjärn, Stora Övertjärn och Lilla Logärden. Bilden från Lisstjärn.

Lilla logärden

Regnbåge levererades idag

Logärden

Elias Wilhelmsson 2020-06-14
Vertikalfiske, Pirk
5,04Kg 78cm gr (Tillbakasläppt)

Logärden

5.350 kg tagen på en liten mört i en löjskalle på 6m djup, stora Logärden 13/6 av Peter Landor och Jörgen Eriksson.

Logärden