Logärden

Christer Nilsson, 3,5 kg

Fiskodlingen

Kräftätande abborrar i Hinsen


Det här är en abborrmage med en nyfångad kräfta i. Abborren var röd i köttet sk. Kräftabborre
Lennart Sandgren

Lisstjärn

1.34kg. Tagen av Anders Lindeberg

Fiskodlingen

Järngänget Stefan, Roger och Thomas som sköter fiskodling har idag ställt iordning fiskkassen och väntar nu på att fisken ska anlända.

Lilla logärden

William Hansson, 15 år från Sandviken fick på fredagskvällen 8/5 en fin öring på 2,5 kg i Lilla Logärden, fisken togs på räka.

Håsjöbäcken vid Hinsen

Vid inloppet i Hinsen ligger fast utstående redskap som är omärkta. En strut till en ryssja och 2 mjärdar. Jag antar att de är ute efter mört så därför får de ligga kvar men vi vill att den som äger redskapen märker upp dom med namn.

Logärden

Storögrundet markerat med prick. Storön i bakgrunden.

Hinsen

Den här gäddan på 7 kg fick vi på abborrnät i Hinsen i morse. Den hade också en öring i sig.
Lennart Sandgren

Övertjärn

Anders Uhr 1,36kg