Kräftor i Logärden!

Flodkräftorna i Logärden är starkt på väg tillbaka efter att vara nära en utrotning. Styrelsen har gjort systematiska provfisken och hittat flodkräftor runt hela sjön.

Efter ett tips från en fiskare som misstänkte att de hittat signalkräftor gjordes en punktinsats på plats och där fann man ett starkt bestånd av signalkräftor.

Båda sorterna av kräftorna har skickats till SVA för provning, resultaten visade att kräftorna inte bär på pest idag, vilket är unikt. Signalkräftan är mer aggressiv än flodkräftan som konkurrerar ut flodkräftor och äter upp dom.

Det är dessutom olagligt och straffbart att flytta kräftor. Logärden är ett av få vatten som har ett bestånd av flodkräftor som vi är väldigt rädda om och bidrar till att skydda och vårda. Hjälp oss att sprida kunskap om vilka konsekvenser det kan få om man flyttar signalkräftor mellan vatten.

Vi har ställt några frågor till Lars som är ansvarig för decimeringsfisket:

Hur går decimeringsfisket till? 200st burar har lagts i

Hur finansieras fisket? Länsstyrelsen har beviljat bidrag omen mestadels är ideellt arbete av 5 personer.

Hur länge kommer det att pågå? Fisket pågår tills isen lägger men rapport ska vara inlämnat till länsstyrelsen den 30/11.

Hur har signalkräftorna kommit till Logärden? Kräftorna har inte vandrat på egna ben, det är en olaglig flytt som skett för ca 5 år sedan.

Vad är målet med fisket? Minska antalet invasiva signalkräftor som bär och sprider pest, och i förlängningen skydda flodkräftorna som är en skyddsvärd art.

Hur skiljer man en flodkräfta från en signalkräfta? Signalkräftan har en vit fläck vid klofästet, den har också ett slätt skal mot flodkräftan som är lite taggig.

Hur många kräftor har man fått upp och hur många av dom var signalkräftor? Vi har hittils fått upp ca 300st och ca 270 var signalkräftor (90%), där ser man tydligt hur signalkräftan tränger undan flodkräftan

Kan allmänheten hjälpa till? JA. Flytta inte kräftor! Kontakta Lars Nordström om ni har frågor eller är intresserad av att hjälpa till 070-3430961

Den övre är en flodkräfta och den nedre signal