Lilla logärden 25/9

En praktöring på 3,5 kg tagen av
Jane och Kenneth från Falun. Grattis till en fin fisk☺️