Varning

Observera! Logärden är stängd. Styrelsen fick tips om att det var pimplare ute på Logärden idag. Vi gjorde en kontroll men de hade åkt därifrån. Isen är dålig. Premiär på logärden är 20/2

Isläget 2021-01-07

På Lisstjärn, Djuptjärn och Lilla Logärden är det mellan 9-10cm is.

Om ni ger er ut på isen så kontrollera noggrant tjocklek då det kan finnas områden med väldigt dålig is. Gå inte ut ensam!