Isen har försvunnit från Lilla Logärden idag 29/4

Fiskodlingen (hjälp sökes)

För att fiskodlingen i Håsjön ska kunna leva vidare så krävs det en del investeringar. Men det saknas också arbetskraft.
Styrelsen söker någon som vill ta helhetsansvaret för odlingen. Största arbetsbördan är hämtning och påfyllning av mat. För mer detaljer kontakta Lars Nordström 070-343 09 61

Var försiktig på vårisen

Styrelsen vill varna för att isarna är dåliga och osäkra.

Protokoll från årsmötet 2022