Kräftfiske Hinsen 2021

Styrelsen har beslutat att kräftfiske 2021 får ske fredagen den 6augusti från kl. 17.00 till lördagen den 7 augusti kl. 09.00. Kräftfisket får ske i hela sjön Hinsen inom eget skifteslag.

Vilka kan delta i fisket?

Enligt föreningens stadgar får kräftfiske ske inom eget skifteslag av de som har egen fiskerätt, fiskerätt löst med stöd av arrende eller har rätt att lösa ortskort. Fiskerättsägare och boende inom följande skifteslag har därför rätt att delta i kräftfisket: Boda, Bengtsheden, Hillersboda, Kårtägt, Finnbo, Slammerberget, Korså Allmänning, Ramsnäs, Borgärdet och Rupstjärn.

Regler för fisket

Samtliga redskap ska vara märkta med ägarens namn. Fångade kräftor mindre än 10 cm skall omedelbart återsättas på fångstplatsen.

Hinsen

Baggjonas trollade upp en fin öring ur Hinsen