Lilla Logärden

Ett stort grattis till Mathias Dihlen som fick den här fina rödingen på 1750 gram.

Provfisket i Logärden

På 40 burar fick vi 26 flodkräftor. Runt hela sjön, utom logärdsviken och dammen. Både honor och hanar i olika storlekar.

Håsjön

Fisk i sjön

Idag har regnbåge satts ut i Lilla Logärden, Lisstjärn, Djuptjärn och Toxen. Nästa utsättning blir om 14 dagar. Bilden är från Toxen.

Provfiske

För att kontrollera kräftbeståndet i Logärden kommer provfiske ske under vecka 31.

Logärden 17/7

Öring 4,8kg tagen på ett blåsigt Logärden idag.
Riktigt tjock och fin ??
(Robin Hagström, öringen togs på trolling med wobbler)