Logärden

Storögrundet markerat med prick. Storön i bakgrunden.

4 thoughts on “Logärden

  1. Vid Logärdsviken/Långnäset finns en iläggningsramp som hemsidan också hänvisar till. Denna ramp är emellertid privat och ligger på privat mark. Rampen är till för samfälligheten och dess medlemmar och alltså ingen allmän iläggningsramp. Samfälligheten har nyligen iordningställt rampen och dess botten. Då bottnen är mjuk vid sjökanten tar rampen mycket stryk och klarar inte av för många ilägg och upptag. Även delar av vändplanen närmast rampen är privat mark varför inga uppställ av trailers eller husvagnar kan ske där.

    1. Har kollat gränspålarna och konstaterat att själva rampen ligger inom samfälligheten men ingen del av vändplanen varför av densamma ej kan regleras av samfälligheten. /BMJ

  2. Jag har läst på lite vad gäller allemansrätten och jag är tveksam om man kan förbjuda allmänheten att sjösätta båtar via en ramp som inte ligger på en tomt.
    Jag ska försöka få klarhet i frågan då det kan tolkas på lite olika sätt.
    Med vänlig hälsning, Johan Apel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *