Kräftor i Logärden!

Flodkräftorna i Logärden är starkt på väg tillbaka efter att vara nära en utrotning. Styrelsen har gjort systematiska provfisken och hittat flodkräftor runt hela sjön.

Efter ett tips från en fiskare som misstänkte att de hittat signalkräftor gjordes en punktinsats på plats och där fann man ett starkt bestånd av signalkräftor.

Båda sorterna av kräftorna har skickats till SVA för provning, resultaten visade att kräftorna inte bär på pest idag, vilket är unikt. Signalkräftan är mer aggressiv än flodkräftan som konkurrerar ut flodkräftor och äter upp dom.

Det är dessutom olagligt och straffbart att flytta kräftor. Logärden är ett av få vatten som har ett bestånd av flodkräftor som vi är väldigt rädda om och bidrar till att skydda och vårda. Hjälp oss att sprida kunskap om vilka konsekvenser det kan få om man flyttar signalkräftor mellan vatten.

Vi har ställt några frågor till Lars som är ansvarig för decimeringsfisket:

Hur går decimeringsfisket till? 200st burar har lagts i

Hur finansieras fisket? Länsstyrelsen har beviljat bidrag omen mestadels är ideellt arbete av 5 personer.

Hur länge kommer det att pågå? Fisket pågår tills isen lägger men rapport ska vara inlämnat till länsstyrelsen den 30/11.

Hur har signalkräftorna kommit till Logärden? Kräftorna har inte vandrat på egna ben, det är en olaglig flytt som skett för ca 5 år sedan.

Vad är målet med fisket? Minska antalet invasiva signalkräftor som bär och sprider pest, och i förlängningen skydda flodkräftorna som är en skyddsvärd art.

Hur skiljer man en flodkräfta från en signalkräfta? Signalkräftan har en vit fläck vid klofästet, den har också ett slätt skal mot flodkräftan som är lite taggig.

Hur många kräftor har man fått upp och hur många av dom var signalkräftor? Vi har hittils fått upp ca 300st och ca 270 var signalkräftor (90%), där ser man tydligt hur signalkräftan tränger undan flodkräftan

Kan allmänheten hjälpa till? JA. Flytta inte kräftor! Kontakta Lars Nordström om ni har frågor eller är intresserad av att hjälpa till 070-3430961

Den övre är en flodkräfta och den nedre signal

Bidrag till tävlingen

Sigge 12 år berättar att han hade superbra abborrfiske kvällen den 11/8 på Hinsen. 38 abborrar på en timme, och alla stora och feta. En hade en jigg i magen och dom har även ätit många kräftor.
Grattis Sigge och lycka till i tävlingen årets storfiskare.

Inte årets storfiskare men bra försök

Skäms

Provfiske

Efter kräftor pågår i Logärden 3-4/8.

Det tog tid att ta upp redskapen pga blåsten. Vi täckte ca 70% av Logärden. Få burar var tomma. I snitt fick vi runt 2 kräftor per bur med toppar på drygt 10 i några få.
Skalsudd, Hästviken och Storön har tätaste stammen. Sämre runt Bergslagsöarna. Det som är tydligt är att det finns tätare stam på norra sidan än på södra. Tillväxten går sakta framåt så om några år kan vi förhoppningsvis tillåta kräftfiske.

Fisk

Hej. 
Vi har haft svårt att få tag på fisk för utsättning men nu är regnbåge planterad i djuptjärn och lilla Logärden. 

hälsning styrelsen 

Kräftfiske 2022

Kräftfiskeförbud råder i Logärden tillsvidare. I Hinsen och övriga vatten inom fvof upplåts kräftfiske för fiskerättsägare och ortsbor inom eget skifteslag fredagen den 12/8 klockan 17:00 till lördagen den 13/8 klockan 17:00. Samt fredagen den 26/8 klockan 17:00 till lördagen den 27/8 klockan 17:00.

Årets storfiskare

Tävla om att bli årets storfiskare!

Regler:
Barn till och med 15 år får deltaga. 
Fisken ska ha fångats med tillåtna handredskap inom Hinsen-Logärdens fiskevårdsområde. Mellan perioden 1 jan 2022-1 jan 2023. 

Pris för årets fisk samt utlottning bland övriga. Genom att ni skickar in bild så godkänner ni att informationen publiceras på hemsidan.

Skicka in bild/er på dig tillsammans med fisken och en kort berättelse till info@hinsenlogarden.one

Namn

Adress 

Ålder

Telefon

Datum

Fiskemetod

Vatten som fisken fångades i

Gärna information om vikt eller längd på fisken 

Isen har försvunnit från Lilla Logärden idag 29/4

Fiskodlingen (hjälp sökes)

För att fiskodlingen i Håsjön ska kunna leva vidare så krävs det en del investeringar. Men det saknas också arbetskraft.
Styrelsen söker någon som vill ta helhetsansvaret för odlingen. Största arbetsbördan är hämtning och påfyllning av mat. För mer detaljer kontakta Lars Nordström 070-343 09 61