Hinsen 15/1

Fint väder men väldigt segt fiske

Fiskeförbud Logärden

Observera att fiskeförbud gäller på Logärden tills premiären lördagen den 19 februari

Logärden

Isläget

Isen ligger nu på alla sjöar men var försiktig, kontrollera tjockleken noga innan ni beger er ut.

Gädda i Lilla Logärden

På fredag den 29/10 kommer en båt med spinnfiskare vara ute och försöka decimera gäddstammen.

Kräftfiske Hinsen 2021

Styrelsen har beslutat att kräftfiske 2021 får ske fredagen den 6augusti från kl. 17.00 till lördagen den 7 augusti kl. 09.00. Kräftfisket får ske i hela sjön Hinsen inom eget skifteslag.

Vilka kan delta i fisket?

Enligt föreningens stadgar får kräftfiske ske inom eget skifteslag av de som har egen fiskerätt, fiskerätt löst med stöd av arrende eller har rätt att lösa ortskort. Fiskerättsägare och boende inom följande skifteslag har därför rätt att delta i kräftfisket: Boda, Bengtsheden, Hillersboda, Kårtägt, Finnbo, Slammerberget, Korså Allmänning, Ramsnäs, Borgärdet och Rupstjärn.

Regler för fisket

Samtliga redskap ska vara märkta med ägarens namn. Fångade kräftor mindre än 10 cm skall omedelbart återsättas på fångstplatsen.

Hinsen

Baggjonas trollade upp en fin öring ur Hinsen

Håsjöbäcken

Länsstyrelsen Dalarna var på besök i Håsjöbäcken, det har visat sig att bäcken innehåller flodpärlmusslor i mängd som inte hittas på många ställen i Sverige. Ca 14000 musslor från korset och ner till Hinsen i varierande ålder. De kan vara 0-250 år gamla. Eftersom musslan är hotad och beroende av öringleken så ska det utredas hur vi kan öka chanserna för öringen att gå upp och leka.

Fiskodlingen

Ifiske