Gädda i Lilla Logärden

På fredag den 29/10 kommer en båt med spinnfiskare vara ute och försöka decimera gäddstammen.

Kräftfiske Hinsen 2021

Styrelsen har beslutat att kräftfiske 2021 får ske fredagen den 6augusti från kl. 17.00 till lördagen den 7 augusti kl. 09.00. Kräftfisket får ske i hela sjön Hinsen inom eget skifteslag.

Vilka kan delta i fisket?

Enligt föreningens stadgar får kräftfiske ske inom eget skifteslag av de som har egen fiskerätt, fiskerätt löst med stöd av arrende eller har rätt att lösa ortskort. Fiskerättsägare och boende inom följande skifteslag har därför rätt att delta i kräftfisket: Boda, Bengtsheden, Hillersboda, Kårtägt, Finnbo, Slammerberget, Korså Allmänning, Ramsnäs, Borgärdet och Rupstjärn.

Regler för fisket

Samtliga redskap ska vara märkta med ägarens namn. Fångade kräftor mindre än 10 cm skall omedelbart återsättas på fångstplatsen.

Hinsen

Baggjonas trollade upp en fin öring ur Hinsen

Håsjöbäcken

Länsstyrelsen Dalarna var på besök i Håsjöbäcken, det har visat sig att bäcken innehåller flodpärlmusslor i mängd som inte hittas på många ställen i Sverige. Ca 14000 musslor från korset och ner till Hinsen i varierande ålder. De kan vara 0-250 år gamla. Eftersom musslan är hotad och beroende av öringleken så ska det utredas hur vi kan öka chanserna för öringen att gå upp och leka.

Fiskodlingen

Ifiske

Observera!

Styrelsen har fått rapport om döende regnbåge. Orsaken tror vi beror på mäskning. Att någon eller några mäskar med en grönaktig deg som fisken inte klarar av att smälta eller få ur sig.
Liknande fenomen har observerats med majs. Följden blir att fisken utsätts för en plågsam död.

Sluta mäska!

Årsmöte 2021

Smittspridningen ökar och styrelsen ser det inte motiverat att hålla ett årsmöte i dessa tider, så därmed hars styrelsen beslutat att ställa in årsmötet 2021, styrelsen har beslutat om regler och priser (utan förändringar) mindre justeringar i olika datum är gjorda för att anpassa efter 2021. Se bifogad fil.

Välkommen att höra av er om ni har frågor, mvh styrelsen Hinsen-Logärdens fvof.

Tacksam för era synpunkter

Hej.
Vi i styrelsen funderar på hur ni som fiskerättsägare resonerar i några frågor.
Det är svårt för styrelsen att representera fiskerättsägarna om vi inte vet vad ni tycker. 

Vi vet att kräftfiske, nätfiske och trolling upprör känslor, men lite oklart varför. 

Kom ihåg att det är bara fiskerättsägare som har rösträtt vid ett årsmöte och att detta inte är ett förslag utan endast en liten undersökning. Med det sagt så undrar vi följande: 

Vill du fiska kräftor under längre perioder när du själv har tid och lust?

Vill du fortsätta fiska kräftor som tidigare under ett dygn i augusti? 

Vill du fiska kräftor på nåt annat sätt eller under andra tider på året?

Finns det något annat du tycker att vi bör förändra tex vad gäller förbudstider, trolling, regler, fiskekort etc.?

Vi är oerhört tacksam för er input så vi tillsammans kan göra ett så bra jobb som möjligt. 

Ni kan svara här eller skicka ett Mail till info@hinsenlogarden.one

Lilla Logärden

Hasse Fnas premiärsvingade flugspöt idag som resulterade i en fin regnbåge